Պայմաններ եւ դրույթներ

Սույն Պայմաններ և դրույթներ («Համաձայնագիր») կարգավորում է մեր կայքի և ծառայությունների («Ծառայությունների») օգտագործումը, որը տրամադրվում է [Ընկերության անվանումը] («մենք» կամ «մենք»):Մուտք գործելով կամ օգտվելով մեր ծառայություններից՝ դուք համաձայնում եք պարտավորված լինել սույն Համաձայնագրով:Եթե ​​համաձայն չեք սույն Համաձայնագրի որևէ մասի հետ, խնդրում ենք դադարեցնել մեր Ծառայությունների օգտագործումը:

1. Պայմանների ընդունում

Օգտվելով մեր ծառայություններից՝ դուք հաստատում եք, որ առնվազն 18 տարեկան եք և իրավասու եք սույն Համաձայնագիրը կնքելու համար:Դուք նաև համաձայնում եք հետևել բոլոր գործող օրենքներին և կանոնակարգերին:

2. Մտավոր սեփականություն

Մեր կայքի ամբողջ բովանդակությունը, լոգոները, ապրանքային նշանները և նյութերը [Company Name]-ի կամ դրա համապատասխան սեփականատերերի սեփականությունն են և պաշտպանված են հեղինակային իրավունքի մասին օրենքներով:Դուք չեք կարող վերահրատարակել, վերարտադրել կամ տարածել որևէ նյութ առանց մեր նախնական գրավոր համաձայնության:

3. Ծառայությունների օգտագործում

Դուք կարող եք օգտագործել մեր ծառայությունները բացառապես ձեր անձնական, ոչ առևտրային օգտագործման համար:Դուք համաձայնում եք չօգտագործել մեր Ծառայությունները այնպես, որ խախտում է որևէ օրենք, ոտնահարում է այլոց իրավունքները կամ խանգարում մեր Ծառայությունների գործունեությանը:Դուք բացառապես պատասխանատու եք ցանկացած բովանդակության համար, որը դուք ներկայացնում եք կամ տեղադրում մեր կայքում:

4. Գաղտնիություն

Մեր Գաղտնիության քաղաքականությունը կարգավորում է անձնական տեղեկատվության հավաքագրումը, օգտագործումը և բացահայտումը մեր Ծառայությունների միջոցով:Օգտագործելով մեր ծառայությունները՝ դուք համաձայնում եք մեր Գաղտնիության քաղաքականությանը:

5. Երրորդ կողմի հղումներ

Մեր կայքը կարող է պարունակել հղումներ դեպի երրորդ կողմի կայքեր կամ ծառայություններ, որոնք մեր կողմից չեն պատկանում կամ չեն վերահսկվում:Մենք վերահսկողություն չունենք և պատասխանատվություն չենք կրում երրորդ կողմի կայքերի կամ ծառայությունների բովանդակության, գաղտնիության քաղաքականության կամ գործելակերպի համար:Դուք մուտք եք գործում այս հղումները ձեր սեփական ռիսկով:

6. Երաշխիքների մերժում

Մենք տրամադրում ենք մեր ծառայությունները «ինչպես կա» և «որպես հասանելի» հիմունքներով՝ առանց որևէ երաշխիքի կամ որևէ տեսակի ներկայացուցչության:Մենք չենք երաշխավորում մեր Ծառայությունների միջոցով տրամադրված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, ամբողջականությունը կամ հավաստիությունը:Դուք օգտագործում եք մեր ծառայությունները ձեր ռիսկով:

7. Պատասխանատվության սահմանափակում

Մենք ոչ մի դեպքում պատասխանատվություն չենք կրում որևէ անուղղակի, պատահական, հետևանքային, հատուկ կամ պատժիչ վնասների համար, որոնք առաջանում են կամ կապված մեր Ծառայությունների օգտագործման հետ:Սույն Համաձայնագրից բխող ցանկացած պահանջի համար մեր ընդհանուր պատասխանատվությունը չպետք է գերազանցի ձեր կողմից վճարված գումարը մեր Ծառայություններից օգտվելու համար:

8. Փոխհատուցում

Դուք համաձայնում եք փոխհատուցել և մեզ անվնաս պահել ցանկացած պահանջներից, կորուստներից, վնասներից, պարտավորություններից և ծախսերից, ներառյալ փաստաբանական վճարները, որոնք բխում են մեր Ծառայությունների օգտագործման կամ սույն Համաձայնագրի խախտման հետևանքով:

9. Պայմանների փոփոխություն

Մենք իրավունք ենք վերապահում փոփոխել սույն Համաձայնագիրը ցանկացած ժամանակ:Սույն Համաձայնագրի ցանկացած փոփոխություն ուժի մեջ կմտնի մեր կայքում տեղադրվելուց անմիջապես հետո:Փոփոխություններից հետո մեր Ծառայությունների շարունակական օգտագործումը համարվում է վերանայված Համաձայնագրի ընդունում:

10. Կառավարող իրավունք և իրավասություն

Սույն Համաձայնագիրը կառավարվում և մեկնաբանվում է [Իրավասության] օրենքներին համապատասխան:Սույն Համաձայնագրից բխող ցանկացած վեճ կլուծվի բացառապես [իրավասության] տարածքում գտնվող դատարանների կողմից:

Օգտագործելով մեր ծառայությունները՝ դուք ընդունում եք, որ կարդացել եք, հասկացել և համաձայնել եք պարտավորված լինել սույն Պայմաններով և դրույթներով: